České ZOO - kam se psem ano, kam ne?

05.10.2014 20:37

Do většiny velkých českých zoologických zahrad je vstup se psem povolen - indikace "pro" je většinou dostatečná rozloha zoo a její koncepce. Okolnosti, které naopak hrají proti vstupu se psem, jsou především: malý prostor, na kterém by docházelo k přílišné koncentraci zvířat i lidí - tedy bezpečnostní, ale i hygienické (veterinární) podmínky s ohledem na takové uspořádání expozic, kde se návštěvníci dostávají do téměř bezprostředního kontaktu se zvířaty. Výjimku tvoří pouze asistenční psi, kterým je vstup do zoo za dodržení určitých podmínek povolen.

 

Vstup se psem zakázán

Zoo Děčín, Zoo Ohrada Hluboká nad Vltavou, Zoo Hodonín, Zoo Jihlava, Zoo Liberec, Zoo Ostrava, Zoo Plzeň, Zoo Zlín.

V Zoo Jihlava je psům vstup sice zakázán, můžete však využít odkládací boxy pro psy u pokladny zoo, kde je o npo dobu prohlídky postaráno (deka, miska s vodou, stín). Poplatek za poučití boxu je 15 Kč.

 

Vstup se psem povolen

Zoo Brno, Zoo Dvůr Králové, Podkrušnohorský zoopark Chomutov, Zoo Olomouc, Zoo Praha, Zoo Ústí nad Labem, Zoo Park Vyškov.

 

ZOO BRNO

Psům je do této zoo vstup povolen, přičemž není stanoveno, kolik psů smí jednoho návštěvníka doprovázet. Předložení očkovacího průkazu psa se u vstupu nevyžaduje. Cena "psí vstupenky" je 30 Kč a spolu s ní obdrží majitel i sáček na exkrementy. Pes musí být po celou dobu veden na vodítku, použití košíku je na uvážení majitele (ten zná svého psa a jeho reakce nejlépe). Psi mají zakázán vstup do uzavřených pavilonů, na dětská hřiště a samozřejmě do bezprostřední blízkosti zvířat. Úvaziště u nás k sipozici nejsou, je lepší, když někdo psa hlídá. Misky s vodou samozřejmě psi k dispozici mají. Záleží na každém majiteli, zda a kdy se pro návštěvu zoo se svým psem rozhodne (některému psovi může vadit například dav lidí při akcích, které se v zoo pořádají apod.) Žádná další "zvláštní" nařízení v naší zoo nejsou a chovatelé různých plemen si u nás dokonce sami domlouvají dostaveníčka - to je vidět mnohokrát v roce, kdy v zoo potkáte skupiny lidí s jedním plemenem. 

(Monika Brindžáková, Zoo Brno a stanice zájmových činností) 

Pozn. Brněnská zoo má jeden z nejkrásnějších výběhů vlků nejen u nás, ale i v celé Evropě.

 

PODKRUŠNOHORSKÝ ZOOPARK CHOMUTOV

Každý návštěvník sem může přijít i se svým psem, přičemž počet psů najednoho člověka není omezen. U vstupu není nutné předkládat očkovací průkaz ani jiná potvrzení. Pejsek má vstup zdarma a jedinou podmínkou je pohyb psa v areálu zoo pouze na vodítku, přičemž větší plemena musí být opatřena i košíkem. Vzhledem k typu této zoo s minimem uzavřených pavilónů je psům vstup zakázán pouze ndo terárií. Zooparkem protéká na několika místech voda, ke které mají psi přístup a kde se mohou občerstvit. Zoopark je možné navštívit kdykoliv, je otevřen 365 dní v roce.

(Martina Pelcová, Podkrušnohorský zoopark Chomutov)

 

ZOO DVŮR KRÁLOVÉ

Ve Dvoře Králové mají pejsi přístup jak do zoo, na safari (sem smí jak v "safari busu", tak i coby doprovod v autě), tak do Safari hotelu. V celém areálu však musí být psi po celou dobu prohlídky na vodítku a plně ovladatelní. Do některých expozic je psům vstup zakázán - jde o otevřené voliéry se zvířaty a expozice ptáků, kam nesmí nejen velcí psi, ale ani ti malí, byť by byli neseni v náruči, kabelce nebo přepravní tašce (mohli by vyplašit vzácné a velmi drahé ptáky při snůšce a hnízdění). V areálu zoo jsou pro psy rozmístěny pítka s miskami na vodu. Vstupné pro psa je 100 Kč. Pokud jde o ubytování v Safari hotelu, cena za psa je 190 Kč za jednu noc a cena je po celý rok stejná - záleží tedy jen na vás, kdy se na safari vypravíte.

(www.pespritelcloveka.cz)

Pozn. V královedvorské zoo se můžete se psem i ubytovat a užít si tak zvířata i po zavírací době.

 

ZOO OLOMOUC - SVATÝ KOPEČEK

Pejskaři jsou tady vítáni, poměr lidí a psů není určen - tudíž sem může přijít lidská smečka s jedním psem, nebo opačně. Na pokladně očkovací průkaz tedy obvykle vyžadován nebývá. Pejsi mají vstup zdarma, v zoo se smějí pohybovat pouze na vodítku, a pokud je pes vzrůstem větší než kokršpaněl, musí mít v celém areálu i košík. Kromě šesti pavilonů (před nimiž je samozřejmě možné psy ponechat) smějí psi všude. Sáčky na psí exkrementy nabízí pokladní při každém příchodu návštěvníka se psem, většina majitelů si však nosí své vlastní pytlíky. Misky s vodou jsou na nejrůznějších místech také po celém areálu zoo. Přijít sem s pejsem můžete kdykoliv - záleží jen na Vás, kterou roční nebo denní dobu si vyberete. Majitelé se také často ptají, zda do zoo smějí vzít i háravou fenu - odpoěď zní: některá zvířata na tyto podněty reagují. Navíc současně se v zahradě pohybuje většinou více psů než jeden (a různého pohlaví), proto je na zvážení každého majitele, zda fenu v tomto období do zahrady přivede. Něktečkteří psí chovatelé se sdružují, zahradu navštěvují organizovaně a mají zájem například i o služby průvodce. 

(Iveta Gronská, Zoo Olomouc - Svatý Kopeček)

 

ZOO PRAHA

Psi musí být na vodítku a musí mít i platný očkovací průkaz. Nesmíte s ním vstupovat do pavilonů, dovnitř restaurací, ani do dštského areálu či do prostoru statku v "dětské zoo". Před těmito prostory se nacházejí vyznačená místa, kde můžete psa ponechat. Stejná pravidla platí i pro vodící psy. Předpokládá se, že se se psem budete pohybovat pouze po návštěvnických cestách a nedopustíte, aby váš pes na zvířata štěkal nebo je jinak dráždil.V areálu zoo jsou pro psy rozmístěna automatická pítka nebo misky na vodu i odpakové koše s papírovými sáčky na psí trus (úklid exkrementů je považován za samozřejmost). Vstupné pro psa je 100 Kč/ 1 vstup nebo 350 Kč / 12 vstupů za rok. A pozor na podmínku zoo: jeden člověk - jeden pes (tzn. jednoho psa musí vždy doprovázet jedna dospělá osoba)!

(www.pespritelcloveka.cz)

 

ZOO ÚSTÍ NAD LABEM

Ústecká zoo povoluje psům vstup za poplatek 20 Kč a podmínkou je vedení psa na vodítku v celém areálu zoo. U pavilonů jsou psům k dispozici misky s vodou a psi smějí i dovnitř do restaurací.

(www.pespritelcloveka.cz)

 

ZOO PARK VYŠKOV

Do zooparku smí psi na vodítku a v celém areálu musí mít nasazen i náhubek. Vstupné za psa se neúčtuje. Vstup do expozic není psům (zatím) nijak omezen. Samozřejmostí je úklid po pejskovi. Misky s vodou jsou u občerstvení jak v areálu zoo, tak v přilehlém dinoparku. Psí sáčky na exkrementy k dispozici nejsou. Zoopark můžete navštívit v jakémkoli období, žádná zvláštní nařízení zde nejsou - věří zde hlavně ve zdravý úsudek majitele. Do zoo mohou samozřejmě jen zdraví psi.

(Ing. Michaela Malcherová, Zoo Park Vyškov)