Podmínky pro cestování se psem v rámci EU

26.07.2014 07:26

Z veterinání legislativy pro účely neobchodníh přesunů, tj. v případě cestování v rámci EU, vyplývá, že pes musí být označen mikročipem, který musí splňovat normy ISO 11784 nebo 11785; označení tetováním je uznáváno, pokud je jasně čitelné a bylo prokazatelně provedeno před 3. červencem 2011, a musí být provázen pasem! 

Musí mít platné očkování proti vzteklině potvrzené v pasu, při očkování musí být pes již označen, (pes se musí znovu přeočkovat proti vzteklině i v případě, že je již v imunitě, ale není označen a kvůli plánované cestě do zahraničí  se nově musí dooznačit - platným se v tomto případě očkovoání proti vzteklině stává po 21 dnech.) 

Velká Británie, Irsko, Malta a Finsko požadují 120 - 124 hodin před vstupem ošetření proti echinokokóze, tj. odčervení. Účinnou látkou musí být praziquantel, v pase musí být zaznamenán podaný lék, výrobce, dávka léku, datum a hodina aplikace. Toto musí veterinární lékař potvrdit do pasu razítkem a podpisem.

Pes nesmí být určen k prodeji a musí být doprovázen svým majitelem.

Ale pozor: V jednotlivých státech EU jsou různě nastaveny požadavky týkající se určitých plemen psů. Je potřeba si tyto informace ověřit u veterinárních autorit dotyčných zemí, popřípadě vyslanectví. 

Chorvatsko je členem EU a platí zde stejné podmínky. I v zemích EU existují rizika, se kterými je potřeba počítat, zejména v těch jižních zemích, kde by pes mohl při kontaktu s  místními psy "chytit" nějaké exotické, u nás se nevyskytující onemocnění či parazity. Je třeba mít psa stále "ve své moci" a nenechat jej se volně pohybovat.

 

 Tisková zpráva Státní veterinární správy